Top System

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

TOP-SYSTEM spółka z o.o.
(dawniej TOP-SYSTEM Piotr Matuszewski)
ul. Krucza 22
62 – 080 Tarnowo Podgórne

NIP: 781-201-16-06
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
KRS 0000851126
Kapitał zakładowy 1.000.000 zł

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

W celu  realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( dalej RODO) przedkładamy niniejszą klauzulę informacyjną.

1.Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Top System Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Krucza 22, 62-080 Tarnowo Podgórne, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:

 1. a) realizacją umowy gospodarczej, w przypadku gdy prowadzicie Państwo jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. b) realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. c) usprawiedliwionym interesem administratora polegającym na realizacji umowy, której stroną jest podmiot Państwa zatrudniający lub dochodzeniu czy też obronie roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3.Zakres danych podlegających przetwarzaniu

Administrator przetwarza Państwa dane w zakresie:

 1. imię i nazwisko,
 2. stanowisko służbowe,
 3. służbowy numer telefonu,
 4. służbowy adres e-mail,
 5. numer IP,
 6. NIP; REGON, KRS
 7. odręczne podpisy

 

5.Źródło danych

Administrator otrzymał Państwa dane od podmiotu Państwa zatrudniającego lub pobrał Państwa dane  z rejestrów publicznych lub strony internetowej podmiotu, u którego jesteście Państwo zatrudnieni lub z przesłanej korespondencji elektronicznej.

6.Obligatoryjność/ Dobrowolność podania danych

 Podanie Państwa danych jest konieczne w celu prawidłowej  realizacji umowy o współpracy zawartej między Administratorem a Państwem lub podmiotem Państwa zatrudniającym.

7.Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane / udostępnione Państwa dane są:

- podmioty świadczące usługi księgowe,

-  podmioty świadczące usługi z zakresu wsparcia IT,

- kurierzy i firmy spedycyjne,

- ubezpieczyciel,

- usługodawcy z którymi współpraca jest konieczna do realizacji zamówień,

- podmioty świadczące usługi lingwistyczne

- podmioty świadczące usługi prawnicze

 8.Okres przechowywania danych

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania oraz przez okres uzasadnionej prawnie archiwizacji a następnie dane zostaną trwale usunięte.

9.Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 3. prawo do przenoszenia danych na  zasadach określonych w art. 20  RODO
 4. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).