PRACUJEMY ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ POLITYKĄ JAKOŚCI, W MYŚL KTÓREJ NASZYM GŁÓWNYM CELEM JEST PRODUKCJA I SPRZEDAŻ OPAKOWAŃ, ZGODNYCH Z WYMAGANIAMI I OCZEKIWANIAMI NASZYCH KLIENTÓW PRZY ZAGWARANTOWANIU NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

WDROŻYLIŚMY ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ZGODNY Z NORMAMI ISO 9001:2008 I HACCP

ZGODNIE Z JEGO ZAŁOŻENIAMI I W CELU UTRZYMANIA ZAUFANIA KLIENTÓW, CO DO JAKOŚCI NASZYCH PRODUKTÓW:

  • przestrzegamy zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), przykładamy szczególną uwagę do higieny produkcji i kontroli jakości, zapewniamy pełną identyfikowalność wyrobu
  • kontrolujemy jakość podczas kluczowych etapów procesów, począwszy od dostawy surowca, na każdym etapie produkcji, a także przed wysyłką towaru
  • posiadamy własne nowoczesne laboratorium, w którym kontrolujemy jakość naszych wyrobów
  • współpracujemy z instytutami badawczymi w celu ciągłego doskonalenia naszych produktów i technologii
  • w ramach naszej działalności zrealizowaliśmy innowacyjne projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Ogólnopolskiego Programu PARP i z Wielkopolskiego Programu Regionalnego
  • TOP-SYSTEM posiada certyfikację według standardu BRC (Global Standard Packaging Materials, Issue 6).
Unia dla przedsiębiorczych